НОВИНИ

Приемното време на Директора на ПГСАГ "Васил Левски" гр. Варна е в четвъртък от 14,30 до 15,30.