ВАЖНО

на вниманието на лица, придобили правото да положат ДИ за прибодиване на степен за професионална квалификация преди и през учебната 2016/2017 год.

Дати за провеждане на Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация:
- срок за подаване на заявления - 10.05.2017 год
- изпит по теория - 09.06.2017 год.
- изпит по практика . 12.06.2017 - 14.06. 2017 год.

Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

1.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2016 - 2017 година

Сесия януари

За първа, втора, трета и четвърта степен - 26.01.2017 г.

1.2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2016 - 2017 година:

1.2.1. Сесия юни-юли

а) За втора степен - 06.06.2017 г.
б) За трета и четвърта степен - 09.06.2017 г.
в) За първа степен - 04.07.2017 г. или 25.07.2017 г. (в зависимост от учебния план, по който се осъществява обучението в отделните училища - ПУ, ПГ, помощни училища, ВУИ, СПИ).

1.2.2. Сесия септември
За първа, втора, трета и четвърта степен - 08.09.2017 г.

2. Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:
2.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2016 — 2017 година

Сесия януари
Срок за подаване на заявления — 23.12.2016 г.

2.2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2016-2017 година:

2.2.1. Сесия юни-юли
а) Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен - 10.05.2017 г.
б) Срок за подаване на заявления за първа степен - 23.06.2017 г. или 14.07.2017 г. (в зависимост от датата за провеждане на държавни изпити по теория на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация).
2.2.2. Сесия септември
Срок за подаване на заявления - 01.09.2017 г.


Национални изпитни програми

Национална изпитна програма за ДИ III степен - Строителство и архитектура
Национална изпитна програма за ДИ III степен - Транспортно строителство
Национална изпитна програма за ДИ III степен - Геодезия