ВАЖНО

1.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2018-2019 година
Сесия януари
За първа, втора, трета и четвърта степен - 23.01.2019 г.
1.2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2018-2019 година:
1.2.1. Сесия юни-юли
а) За втора, трета и четвърта степен - 06.06.2019 г.
в) За първа степен - 04.07.2019 г.
1.2.2. Сесия септември
За първа, втора, трета и четвърта степен - 11.09.2019 г.

2. Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:
2.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2018-2019 година
Сесия януари
Срок за подаване на заявления - 21.12.2018 г.
2.2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2018-2019 година:
2.2.1. Сесия юни-юли
а) Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен - 10.05.2019 г.
б) Срок за подаване на заявления за първа степен - 14.06.2019 г.
(в зависимост от датата за провеждане на държавни изпити по теория на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация).
2.2.2. Сесия септември
Срок за подаване на заявления - 30.08.2019 г.

Национални изпитни програми

Национална изпитна програма за ДИ III степен - Строителство и архитектура
Национална изпитна програма за ДИ III степен - Транспортно строителство
Национална изпитна програма за ДИ III степен - Геодезия
Национална изпитна програма за ДИ III степен - Архитектурна реставрация
Национална изпитна програма за ДИ III степен - Брокер, специалност „Недвижими имоти"