СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПГСАГ „В.ЛЕВСКИ” КЪМ 1.07.2012г.

за учебна 2012 / 2013 г.

 

клас

брой до утвърдения план-прием

Професия /специалност

език

брой свободни места

Х Б

26

Строителен техник / Транспортно строителство

интензивно изучаван английски език

1

Х Г

26

Строителен техник / Строителство и архитектура

-

8

Х Д

26

Геодезист / Геодезия

-

8

ХІ А

29

Строителен техник / Строителство и архитектура

интензивно изучаван немски език

3

ХІ Б

29

Строителен техник / Водно строителство

интензивно изучаван английски език

3

ХІ Г

26

Строителен техник / Строителство и архитектура

-

3

ХІ Д

26

Геодезист / геодезия

-

6

ХІІ А

25

Строителен техник / Строителство и архитектура

интензивно изучаван немски език

1

ХІІ В

26

Строителен техник / Транспортно строителство

интензивно изучаван английски език

1

ХІІ Г

26

Геодезист / Геодезия

интензивно изучаван немски език

1

ХІІ Д

29

Строителен техник / Строителство и архитектура

-

2

ХІІ Е

29

Геодезист / геодезия

-

2

 

1. Срок за подаване на документи:до 24.08.2012 г. от 8.30 до 16.30 часа

2. Обявяване на резултатите : 28.08.2012 г.

3. Записване : 29.08.2012 г. от 8.30 до 16.30 часа

 

4. Необходими документи:

- заявление до Директора

- ученическа книжка от учебна 2011/2012г.

- медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика, което се удостоверява липсата на противопоказания за обучение в професионална гимназия

 

5. Формиране на състезателен бал:

Балът е сбор от утроената оценка по математика, оценката по БЕЛ и оценката по физика и астрономия от последната учебна година.

6.При разлика в учебните планове следва да се положат приравнителни изпити.