УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
за учебната 2015/2016 година


Ръководство
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доротея Николаева Х а
Заместник Председател: Десислава Лекова Х а
Заместник Председател Жаклин Ангелова ХII а

Десислава Милушева ХI а
Неделин Великов ХI а
Виктория Димитрова ХI а