Педагогически колектив 2010

Педагогически колектив 2017/2018

Ръководство:
Директор - инж. Магдалена Вуцова
ПДУВД- Милена Николаева Янева
ПДУПД - Милена Ангелова Лефтерова


Психолог:
Росица Минчева Радева

Български език и литература

Иван Василев Иванов
Ева Маркова Джоджева
Звезда Атанасова Тачева

Чуждоезиково обучение

Ангел Димитров Калицов
Пенка Георгиева Желева
Ваня Христова Недялкова
Георги Петров Андреев
Ивелина Радославова Станчева
Цветелина Христова Илиева

Математика
Маргарита Бориславова Недялкова
Нелка Севкова Георгиева
Дарина Петрова Янкова

История

Ева Маркова Джоджева

География
Мария Христова Василева

Философски цикъл

Василена Иванова Иванова

Биология
Георги Бориславов Димитров

Физика

Надежда Бориславова Величкова

Химия
Ирина Димитрова Димитрова

Физическо възпитание и спорт

Петър Маринов
Юлиян Димитров Жеков


Строителни инженери

арх. Николай Иванов Чичиков
инж. Снежана Димитрова Иванова
инж. Светлана Гилева Чернева
инж. Димитър Ангелов Ангелов
инж. Жечка Йорданова Атанасова

Геодезисти
инж.Даниела Стефанова Симеонова
инж.Веска Христова Рофетова
инж. Галя Миткова Димитрова

Икономика
Мария Цветкова Митева
Снежанка Йорданова Байкушева

Практика
Никола Василев Иванов
Мария Петрова