Педагогически колектив 2010

Педагогически колектив 2018/2019

Ръководство:
Директор - инж. Магдалена Вуцова
ПДУВД- Милена Николаева Янева
ПДУПД - Милена Ангелова Лефтерова


Психолог:


Български език и литература

Иван Василев Иванов
Моника Стефанова Христова

Чуждоезиково обучение

Ангел Димитров Калицов
Пенка Георгиева Желева
Ваня Христова Недялкова
Красимира Атанасова Стоянова
Цветелина Христова Илиева

Математика
Маргарита Бориславова Недялкова
Нелка Севкова Георгиева
Дарина Петрова Янкова

История

Ева Маркова Джоджева

География
Мария Христова Василева

Философски цикъл

Василена Иванова Иванова

Биология
Георги Бориславов Димитров

Физика

Химия
Костадинка Радкова Великова
Физическо възпитание и спорт

Петър Маринов
Юлиян Димитров Жеков


Строителни инженери

арх. Иван Евгениев Витанов
инж. Снежана Димитрова Иванова
инж. Светлана Гилева Чернева
инж. Величка Великова Илинова
инж. Жечка Йорданова Атанасова

Геодезисти
инж.Даниела Стефанова Симеонова
инж. Галя Миткова Димитрова

Икономика
Мария Цветкова Митева
Снежанка Йорданова Байкушева

Практика
Николай Петров Николов
Мария Петрова