Самостоятелна форма на обучение

Дати за провеждане на изпитни сесии за ученици самостоятелна форма на обучение през учебна 2017/ 2018 г.

Заповед за организиране на СФО в ПГСАГ - 2017
Заповед за организиране на СФО в ПГСАГ - 2018
Ред и условия за организирация на СФО в ПГСАГ


График самостоятелна форма - юлска поправителна сесия


І.Срокове за подаване на заявления за изпити:
За І- ва редовна сесия – от 1.12. до 8.12.2017 г.
За ІІ- ра редовна сесия – от 1.03. до 9.03.2018 г.
За І- ва поправителна сесия – от 30.03. до 6.04.2018 г.
За ІІ- ра поправителна сесия – от 28.05. до 1.06.2018 г.

ІІ. Срокове за провеждане на самите изпити:
І – ва редовна сесия от 8.01. до 23.01.2018 г.
ІІ – ра редовна сесия от 11.04. до 24.04.2018 г.
І – ва поправителна сесия от 7.05. до 16.05. 2018 г.
ІІ –ра поправителна сесия от 2.07. до 6.07.2018 г.