Самостоятелна форма на обучение


Дати за провеждане на изпитни сесии за ученици приравнителни и самостоятелна форма на обучение

Приравнителни изпити - Васил Стоянов

Приравнителни изпити - Радостин Михайлов

Приравнителни изпити - Валери Ташков

Втора поправително сесия - Димитър Стефанов