Самостоятелна форма на обучение

Дати за провеждане на изпитни сесии за ученици самостоятелна форма на обучение през учебна 2018/ 2019г.

Заповед за организиране на СФО в ПГСАГ - 2017
Заповед за организиране на СФО в ПГСАГ - 2018
Ред и условия за организирация на СФО в ПГСАГ за учебната 2018/2019

Дати за провеждане на изпити от СФО редовна сесияГрафик за провеждане на изпитни сесии за ученици самостоятелна форма на обучение през учебна 2018/ 2019 г.
През учебна 2018/ 2019 г. изпитите на ученици в СФО се провеждат в една редовна и две поправителни сесии.

І.Срокове за подаване на заявления за изпити:

За редовна сесия – от 21.09. до 28.09.2018 г.
За І- ва поправителна сесия – от 3.01. до 11.01.2019 г.
За ІІ- ра поправителна сесия – от 11.03. до 15.03.2019 г.


ІІ. Срокове за провеждане на самите изпити:

Редовна сесия от 29.10. до 14.12.2018 г.
І – ва поправителна сесия от 11.02. до 7.03. 2019 г.
ІІ –ра поправителна сесия от 16.04. до 16.05.2019 г.