Дати ДЗИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
2019

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни
• Български език и литература - 21 май 2019 г., начало 08,00 ч.
• Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019 г., начало 08,00 ч.
• Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 29 май 2019 г. - 31 юни 2019 г.

Сесия август-септември
• Български език и литература - 28 август 2019 г., начало 08,00 ч.
• Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2019 г., начало 08,00 ч.
• Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август 2019 г. - 04 септември 2019 г.