Untitled Document

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ВАРНА


Председател: Славка Бисерова Бекчиева- представител на родителите;

Марина Йорданова- родител 11а клас
Анелия Танева- родител 8а клас
Магдалена Иванова- родител 8а клас
Бисерка Асенова- родител 10 в клас
Албена Янакиева- родител 8б клас
Миглена Желязкова- родител 8б клас
Цветанка Стоянова- родител 8в клас
Мая Стратева- родител 9в клас
Стефка Тодорова- родител 11д клас
Даниела Колева- родител 12а клас
Ивелина Василева- родител 11в клас
Росица Липчева- родител 12б клас
Петя Касабова- представител на фирма Матекс
арх. Десислава Борисова- община Варна
инж. Ростислав Златев- фирма „Пробел-1”

 


Протоколи от 2018/2019

Протокол 1

Протокол 2


Отчет за дейността на Обществения съвет

Протоколи от 2017/2018

Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5


Учредители на Обществения съвет при ПГСАГ „Васил Левски“

Инж. Диана Христова – експерт РУО Варна
Инж. Магдалена Вуцора – директор ПГСАГ
Инж. Евгений Витанов – Фирма ПЕР ЕНД ВИ
Росица Минчева – училищен психолог
Калин Бенчев – представител Ферника груп
Марина Йорданова – родител от 10а
Славка Бекчиева- родител от 9в
Росица Лепчева – родител от 11б
Десислава Борисова – родител от 12а
Красимир Димитров – родител от 12в
Петя Касабова – фирма Матекст
Стефка Тодорова – родител от 10д
Мариела Бойчева – фирма Матекс
Бисерка Асенова


Заповеди на Директора

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата