Untitled Document

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ВАРНА


Председател: Славка Бисерова Бекчиева- представител на родителите;

Членове:
1. инж. Диана Христова- старши експерт в РУО-Варна, представител на министъра на образованието и науката;
2. инж. Евгений Николов Витанов- представител на работодателите, определен от областен управител на област Варна;
3. Марина Тодорова Йорданова- представител на родителите;
4. Десислава Пенчева Борисова- представител на родителите;
5. Петя Неделчева Касабова- представител на родителите;
6. Бисерка Йорданова Асенова- представител на родителите;

Резервни членове:
1. Калин Мартинов Бенчев- представител на работодателите;
2. Станка Стефанова Тодорова- представител на родителите;
3. Даниела Колева- представител на родителите;
4. Ивелина Василева- представител на родителите;

С право на съвещателен глас:
Доротея Ивайлова Николова- ХІа – председател на УС
Десислава Иванова Лекова- ХІа – заместник-председател УС
Арзу Илханова Хюсеинова- ХІа – член на УС

 


Учредители на Обществения съвет при ПГСАГ „Васил Левски“

Инж. Диана Христова – експерт РУО Варна
Инж. Магдалена Вуцора – директор ПГСАГ
Инж. Евгений Витанов – Фирма ПЕР ЕНД ВИ
Росица Минчева – училищен психолог
Калин Бенчев – представител Ферника груп
Марина Йорданова – родител от 10а
Славка Бекчиева- родител от 9в
Росица Лепчева – родител от 11б
Десислава Борисова – родител от 12а
Красимир Димитров – родител от 12в
Петя Касабова – фирма Матекст
Стефка Тодорова – родител от 10д
Мариела Бойчева – фирма Матекс
Бисерка Асенова


Заповеди на Директора

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата