profil na kupuva4a

Профил на купувача


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила-Профил на купувача


14.11.2014 год.

Покана за участие за възлагане на обществена поръчка
За ремонт на прилежаща инфраструктура на сградата на ПГСАГ "Васил Левски", финансирано от Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", модул "Достъпна архитектурна среда" за 2014 год.
Целият текст на поканата -ТУК
Документация за участие в процедурата - ТУК

14.11.2014 год.

Покана за участие за възлагане на обществена поръчка
За упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и ремонта на обекта "Проектиране и изграждане на рампа за достъпна среда за хора с увреждания и ремонт на прилежаща инфраструктура на сградата на ПГСАГ "Васил Левски", финансирано от Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", модул "Достъпна архитектурна среда" за 2014 год.
Целият текст на поканата -ТУК
Документация за участие в процедурата - ТУК

14.11.2014 год.

Покана за участие за възлагане на обществена поръчка
За проектиране и изграждане на рампа за достъпна среда за хора с увреждания в сградата на ПГСАГ "Васил Левски", финансирано от Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", модул "Достъпна архитектурна среда" за 2014 год.
Целият текст на поканата -ТУК
Документация за участие в процедурата - ТУК


 

28.11.2013 год.

Публична покана
За доставка на 26 терминални работни места за нуждите на ПГСАГ "Васил Левски" с инсталация и настроика на мрежовите решения, наличие на софтоер за централизирано управление и обучение на учителите, отговорни за компютърните кабинети.
Целият текст на поканата -ТУК
Документация за участие в процедурата - ТУК