ИСТОРИЯ на ТЕХНИКУМ ПО СТРОИТЕЛСТВО "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

На 1 октомври 1942 година се ражда едно ново учебно заведение - Строителен техникум - град Варна. Основава се първото строително училище в град Варна и второто средно строително училище в страната.

С протокол № 20 от 13 март 1945 година, утвърден по - късно с указ, училището приема за патрон името на Васил Левски.

През 1945 г. се дипломират 220 младежи -137 строители и 73 земемери.

През учебната 1994/95 година за първи път се осъществи прием на ученици след VII клас с интензивно изучаване на чужд език . Усвояването на английски и немски език дава възможност за още по-пълноценно реализиране в строителната професия у нас и в чужбина.

В гимназията се обучават 671 ученика, сред които са интегрирани и ученици в неравнопоставено положение. Специалностите, по които се обучават учениците в гимназията са: "Строителство и архитектура", "Водно строителство", "Транспортно строителство" и "Геодезия".

Преподаването се извършва от 57 високо квалифицирани учители. Добрата общообразователна и професионална подготовка и придобитата професионална квалификация засилват интереса към институцията и я утвърждават като една от най-авторитетните в града. Базата на гимназията е изградена от монолитни постройки - централно топлофицирани. Разполага с 23 класни стаи, библиотека, кабинети по химия, физика и биология, две компютърни зали, чертожна зала, кабинет по фотограметрия и фотолаборатория, два кабинета за чуждоезиково обучение, физкултурен салон, спортни площадки и комплекс от учебни работилници.

Гимназията работи по национални и европейски проекти в областта на образованието и обучението на млади специалисти в сътрудничество с училища и организации от Франця, Германия, Гърция, Испания, Португалия и др.

Възпитаници на гимназията, заемащи високи държавни и административни длъжности:
Засл. Арх. Нягол Петков
Касим Дал
Инж. Христо Кирчев
Инж. Христо Тошков
Инж. Георги Ташков
Инж. Красимира Кателиева
Ангел Киряков
Галин Стоев
Иван Кондов и др.

Наши възпитаници - световни и олимпийсни шампиони:
З.м.с. Благой Благоев
З.м.с. Деспа Кателиева
М.с. Георги Даскалов
М.с. Любомир Ялъмов и др.

Сгради построени под ръководството на възпитаници на ПГСАГ "Васил Левски" :
Дворец на културата и спорта
Фестивален и конгресен център
Аспарухов мост
Хотел "Интернационал" КК"Златни Пясъци" и др.