Стратегия

Цели и приоритети за участие в международни програми и проекти

ПГСАГ "В. Левски" участва в международни програми и проекти с цел да издигне нивото на професионалното образование и обучение на младежите; да улесни професионалната им интеграция в ЕС; да разшири сътрудничеството с нови партньори; да стимулира изучаването на чужди езици от младите хора; да опознае културата на държавите от ЕС; да мотивира в учениците по - активно и задълбочено участие в учебния процес. Резултатите, които очакваме от реализираните проекти са:
- Прилагане на нови методи и добри практики в учебния процес.
- Преодоляване езиковата бариера в комуникацията между младите хора в ЕС.
- Установяване на трайно партньорство с образователни организации.
- Обогатени познания на учениците за културата на държавите от ЕС.
- Придобити умения за общуване, за работа в екип и за решаване на проблеми и конфликти.

Снимки