Прием 7 АР

"Архитектурна реставрация"


Балообразуване:
- утроената оценка от теста по БЕЛ
- оценката от теста по Математика
- оценката по География от Свидетелство за основно образование
- оценката по Изобразително изкуство от Свидетелство за основно образование

с разширено изучаване на английски език

Професия: "Техник - реставратор", Специалност: Архитектурна реставрация " - ІIІ-та степен на професионална квалификация.

1. Общо описание на специалността:
Архитектурна реставрация е най-новата специалност, която разкрива Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" гр. Варна за следващата учебна година. Училището ще подготвя бъдещи средни техници в строителството. Младите специалисти ще имат възможност да ръководят възстановяването на културно-историческите паметници в цялата страна. Сега такава специалност има само в София, а недостигът на подготвени кадри в тази област е изключително голям.
Завършилият тази специалност ще може:
- да ръководят възстановителните работи по архитектурни паметници;
- да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство на архитектурно -историческите обектите, както и технически инвеститорски контрол;
- да изготвя сметна документация за строителните обекти.

2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
- вид на учебното заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 5 години;
- форма на обучение: дневна.

3. Реализация:
Завършилият тази специалност може да се реализират в строителни предприятия и фирми, в строителни отдели на предприятия и фирми в останалите сфери на икономиката, в техническите и инвеститорски служби на държавни бюджетни предприятия и организации.

4. Възможности за израстване в кариерата:
Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ.