Работно време
Комисия прием на документи


Делничен ден от 8.00 до 17.00 часа

Прием на ученици след трети етап на класиране

Необходими документи за записване след VII клас


- Заявление по образец
- Удостоверение за завършен VII клас /оригинал/
- Удостоверение за преместване/оригинал/
- Медицинско свидетелство/оригинал/