Работно време
Комисия прием на документи


Делничен ден от 8.00 до 18.00 часа
Събота и неделя от 8.00 до 18.00 часа

Необходими документи за записване след VII клас


- Заявление по образец
- Удостоверение за завършен VII клас /оригинал/
- Удостоверение за преместване/оригинал/
- Медицинско свидетелство/оригинал/

Необходими документи за записване след VIII клас

- Заявление за участие в класиране - по образец
- Свидетелство за основно образование /копие/
- Медицинско свидетелство/копие/