"Млад еколог"

Изследване на черна мида. Клуб "Млад еколог" с ръководител Татяна Караджова