"Млад еколог"

Ръководител Татяна Караджова.
Участват 7 ученика от 9в, 10а и 10в клас.
В този клуб учениците разбират, колко е важна да опазваме околната среда и природата.
Осъзнават, че бъдещето им и бъдещето на техните деца е в собствените им ръце.
Млад еколог- презентация