"Визуализация и макетиране"

клуб "Визуализация и макетиране" с ръководител г-жа Росица Калпакчиева