"Пътешествие по дъгата"

Ръководител Пенка Желева.

Първа представителна изява проведена на 08.05.2013г. на тема "Седмица на Коменски - презентация пред учители, ученици"
Ян Амос Коменски - презентация