"Пътешествие по дъгата"

Ръководител Пенка Желева.
Участват 11 ученика от 9б, 9д, 10г, 10д, 11а и 11е клас.
Учениците пътуват виртуално по света запознавайки се с традициите на англо говорящите държави. По този начин те усъвършенстват не само уменията си в английския език, но и се запознават с културата на тези народи.

Чаят-вълшебна напитка- презентация
Пътешествие под дъгата- презентация
Брошура