"Комуникативни умения"

Ръководител Пенка Атанасова.
Участват 7 ученика от 10а, 10б и 10д клас. Учениците в този клуб се научават да комуникират на книжовен български език. Запознават се с творчеството на големите български писатели и поети.
Любовта в нас- презентация