"Изготвяне на реклама чрез брошура, презентация и клип"

Ръководител Нелка Георгиева.
Участват 8 ученика от 10б и 11а клас.
В клуба те придобиват умения за работа с различни компютърни програми и изготвяне на разнообразни продукти свързани с рекламата.
Изборът днес-кариера утре- презентация