"Млад предприемач"

клуб "Млад предприемач" с ръководител М. Митева