"Ландшафтът на околната училищна среда"

клуб "Ландшафтът на околната училищна среда" с ръководител инж. Снежана Иванова