Дискусионен клуб по Граждански компетентности

Завърши първият етап от работата на дискусионния клуб по Граждански компетентности към проект ,,УСПЕХ", стартирал през м. февруари, под егидата на МОМН.
Участниците в клуба се обучаваха,дискутираха, работиха по теми от ,,Етикет и поведение в обществото". Дейността бе разнообразна, от научаване, презентиране до изготвяне на флаер и брошура за популяризиране дейността на клуба и тематиката на заниманията.
Участието на учениците в клуба към проекта ,, Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти" бе мотивирано от разбирането, че занимавайки се с извънкласна дейност, ще ангажират по естествен начин въображението, способностите и интересите си, което несъмнено ще съдейства за тяхното интелектуално и личносттно развитие.
Подобна форма на изява разширява познавателните хоризонти на учениците, дава възможност за преследване на чисто възпитателни цели- спазване на определени правила и норми, умения за работа в екип, познаване на непознатото.
Етикет и поведение в обшеството - презентация
Брошура
Флаер