Клуб "Виртуално пътешествие в Европейските столици" с ръководител Евелина Станева

Словения - презентация
Хърватия - презентация