"Моят град"

клуб "Моят град" с ръководител Дилян Димитров