"Опознай чудните кътчета и историческите забележителности на родината"

клуб "Опознай чудните кътчета и историческите забележителности на родината " с ръководител Калинка Ненова

19.02. 2013г. - Да пазим своята историческа памет!